Werkwijze

Eigenwyze biedt Integratieve kinder-coaching, -counseling en therapie is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, waarbij het uitgangspunt de wens van het kind is. Integratieve kindertherapie is een kortdurende en effectieve vorm van begeleiding. Afhankelijk van de vraag of klacht zijn 5 tot 15 sessies voldoende om weer grip te krijgen en zelfstandig verder te gaan.

Achterhalen van de vraag of klacht.

 Als integratief therapeut i.o. ga ik ervanuit dat elk kind een goede reden heeft om te doen zoals het doet. Spelenderwijs ontdekken het kind en ik samen waar het aan wil werken en stimuleer ik het kind om zijn eigen oplossingen te vinden. Hierbij maken we gebruik van gesprek of spel of andere vormen die jouw kind aangeeft. De grondgedachte van de integratieve begeleiding is dat het kind zelf, bewust of onbewust, weet waar het last van heeft en wat het nodig heeft om zijn probleem op te lossen. Volwassenen  bedenken vaak van alles over wat er aan de hand is. Zijn zien vaak het gedrag waarmee het kind kampt. Echter het kind is het meest deskundig op zichzelf, kent zichzelf en bewust of onbewust de diepere gevoelens waar het last van heeft. .

Bewust en onbewust veranderen.

De mogelijkheden tot verandering en oplossing worden op zowel bewust als onbewust niveau bij het kind geactiveerd.  Kinderen communiceren in tegenstelling tot volwassenen vaak niet met woorden, maar non-verbaal met (fantasie)spel, rollenspel of in andere creatieve vormen. Spelenderwijs leer het kind omgaan met zijn klacht en kracht. Met verschillende interventies en technieken wordt er gewerkt aan en afgestemd op  de belevingswereld van het kind.  Hierdoor krijgt het de mogelijkheid om vertrouwen en inzicht te krijgen in zijn/haar gevoelens, gedachten en gedrag.  

De eigen kracht, wysheid en natuurlijke vaardigheden worden versterkt, waardoor zij zich bewust worden van hun kwaliteiten, hulpbronnen en keuzemogelijkheden.  Na de begeleiding weet jouw kind goed hoe deze aan te spreken en in te zetten .

Oudergesprekken.

Na 5 spelsessies vinden er oudergesprekken plaats, waarin we samen de ontwikkeling van het kind bespreken en het effect in de thuissituatie. Ik koppel terug wat ik gezien heb gedurende de spelsessies en hoe ouders het proces thuis verder kunnen stimuleren.  Ik moedig jullie als ouders aan om nieuwsgierig naar jullie kind en zijn/haar gedrag te (blijven) kijken waardoor we vaak samen tot nieuwe inzichten komen. Waar nodig geef ik tips, handvatten en adviezen.