Wat is mijn werkwijze?

Ik start altijd met een kennismaking waarin we kort jullie hulpvraag en mijn manier van werken bespreken. Het is belangrijk dat er wederzijds een goed gevoel is.  Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Wanneer jullie besluiten van mijn begeleiding gebruik te maken, plannen we een afspraak voor een intakegesprek en stuur ik een vragenlijst toe.

Intake

Tijdens het intakegesprek bespreek ik met jullie hoe je als vader of moeder de situatie met je kind beleeft. Waar lopen jullie tegenaan en wat willen jullie graag? Jullie zoon of dochter is hierbij niet aanwezig, zodat jullie vrijuit kunnen praten. Samen nemen we de vragenlijst door en geef ik uitleg over hoe ik werk.

Kindsessies

Daarna starten de sessies met jullie kind deze van telkens 1 uur. Tijdens het spelen of kletsen, stel ik vragen en benadruk ik wat je kind goed kan. Ik vergroot tijdens de sessies zijn zelfstandigheid, zelfvertrouwen en zelfkennis, waardoor je kind sterker komt te staan. De klacht die het kind in de sessies laat zien of communiceert, wordt de ingang van de begeleiding. Het kind weet het beste wat hij of zij nodig heeft en daar stem ik op af. Samen gaan we op zoek naar slimme oplossingen en tips voor de dingen waar je kind last van heeft. Vaak oefenen we hiermee, als voorbereiding om ze thuis, op school of ergens anders in te zetten.

Tussentijds- evaluatiegesprek

Na vijf sessies bespreken we in het evaluatiegesprek de voortgang en veranderingen die hebben plaatsgevonden. Ik stem vooraf met jullie kind af wat ik wel of niet mag delen. Want wat in de sessies besproken wordt, is vertrouwelijk. Uiteraard houd ik jullie altijd op de hoogte van het proces dat zich tijdens de sessies afspeelt. Tijdens dit gesprek bepalen we samen of het gewenste resultaat al bereikt is of dat een vervolg gewenst is.

Afsluitende sessie

Wanneer we het traject met een positief resultaat kunnen gaan afsluiten, volgt er nog 1 afsluitende kindsessie. In deze afsluitsessie heeft als doel de resultaten therapeutisch met het kind te bestendigen en te vieren wat het kind zelf bereikt heeft.

Wil je een afspraak maken? Neem contact op.