Tarieven & Vergoedingen

Integratieve Kindertherapie is kortdurend. Dat wil zeggen dat er minimaal 5 en maximaal 15 sessies worden gepland. Na iedere 5 sessies vindt er een evaluatiegesprek met beide ouders plaats en kijken we samen of we het traject voortzetten of afsluiten.

Tarieven

Alle sessies bij EigenWyze Kindertherapie duren 1 uur.

  • Kennismakingsgesprek is kosteloos
  • Kindsessie of oudergesprek van 1 uur: € 80,-
  • Intakegesprek gevoerd (bij voorkeur) met beide ouders van 75-90 minuten: € 95,-
  • Broertjes zusjes coaching sessie van 1 uur : € 80,-
  • Schoolobservatie (90-120minuten): € 150,-
  • U ontvangt aan het einde van de maand een factuur voor de begeleidingsmomenten van afgelopen maand.

Bij verhindering kan de afspraak tot 24 uur van tevoren per worden afgezegd of verzet. Anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Vergoedingen

Ik werk onafhankelijk van verzekeraars. Dat wil zeggen dat de regie blijft waar het hoort: in mijn praktijk, bij je kind, bij mij en bij jou.

Ik werk niet met wachttijd en er is geen verwijzing nodig van de huisarts.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NFG en sta geregistreerd bij de koepelorganisatie RBCZ. De kosten voor Integratieve KinderCounseling worden door een groot aantal zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De vergoeding valt onder het kopje alternatieve zorg: complementaire psychosociale hulpverlening. Klik hier voor de vergoedingsmogelijkheden per zorgverzekeraar op de website van de NFG.

Wanneer je voor jouw persoonlijke situatie duidelijkheid wilt, neem dan contact op met je zorgverzekeraar