Kwaliteit

Mocht het zo zijn dat je niet tevreden bent, dan hoor ik dat natuurlijk het liefst eerst van jullie zelf. Zodat we in gesprek met elkaar kunnen gaan om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet Kwaliteit en Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)Je kan je via deze link  contact opnemen met mijn beroepsvereniging. Mijn inschrijving bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) zorgt ervoor dat ook het tuchtrecht is gewaarborgd.

Een Kindertherapeut is gehouden aan de beroepseed en daarmee aan de beroepscode en de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie vind je hier. 

Ik ben gediplomeerd integratief KinderCounselor aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam.

Ik volg na- en bijscholing binnen mijn vakgebied en ik neem actief deel aan intervisiegroepen. Supervisie en leertherapie maken ook deel uit van mijn persoonlijke en therapeutische ontwikkeling.

Privacy en bescherming persoonsgegevens.

Alle gegevens van cliënten worden bewaard volgende de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Zonder toestemming mogen er nooit gegevens doorgegeven worden aan derden. Meer informatie over het privacyreglement vind je hier.

Cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer je de website van EigenWyze bezoekt, wordt er een mededeling getoond over het cookie gebruik. Je verdere gebruik van de website vat ik op als toestemming voor het gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen via je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat de website niet meer optimaal werkt.